แผ่นรองสลีปชีท หรือกระดาษสลิปชีท

Share |
 
 
        
 

แผ่นรองสลีปชีท หรือกระดาษสลิปชีท(Slip Sheet or paper slip Sheet)


- ทดแทนการใช้พาเลทเพื่อประหยัดเนื้อที่่ เพราะมีความหนาน้อยกว่าพาเลท จึงบรรจุสินค้าได้มากขึ้น 
ราคาต่อชิ้นถูกกว่าพาเลท สามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และลดค่าใช้จ่ายใช้เนื้อที่เก็บ เพียง 1% ของพาเลท

 -การทำงานของ slip sheet ต้องประกอบ push and pull accessory 
ซึ่งจะติดเข้ากับที่งาของรถยก จึงจะยกขึ้น หรือ ยกลงได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ทั้งผู้ส่งสินค้า และ ผู้รับสินค้า
   
 
บริษัท ธัชกร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

744 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10150 โทร : 081-547-0515 โทร : 086-411-5795  (truemove H)