พาเลทไม้

Share |
 
 
        
 

         พาเลทไม้ (Wooden Pallet) ไม้เป็นวัสดุชนิดแรกที่นำมาใช้ทำพาเลท  เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย แข็งแรงราคาไม่แพง และใช้เวลาในการผลิตพาเลท ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาที่เจอเกี่ยวกับพาเลทไม้ จะเป็นเรื่องของเชื้อราและแมลง โดยพาเลทไม้ที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศจะมีมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องของการกำจัดเชื้อรา และแมลงที่อาศัยอยู่ในไม้ ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐาน IPPC ตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ พาเลทถือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาท ทางด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขนส่ง ที่จะต้องนำพาเลทไม้เข้ามาใช้ช่วยในการขนย้าย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บสินค้าตามคลังต่างๆ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้า

พาเลทไม้มีทั้งหมด 2 แบบคือ

       -  พาเลทไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ 2 ทาง

       -  พาเลทไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง

 

 ข้อดีของพาเลทไม้ 

 

 - เป็นสินค้าที่หาใช้งานได้ง่าย และมีระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว

 - ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 - รับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 1-2  ตัน

 - สามารถซ่อมแซม เก็บรักษา และดูแลง่าย

 

 

ข้อเสียของพาเลทไม้

 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

- ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้และความชื้น

- อาจแตกหรือหักได้ เมื่อมีการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป

- ไม้อาจเกิดการบิด โก่ง หรือโค้งงอ

 

 

 

 

   
 
บริษัท ธัชกร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

744 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10150 โทร : 081-547-0515 โทร : 086-411-5795  (truemove H)