พาเลทกระดาษ

Share |
 
 
        
 

         พาเลทกระดาษเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เป็นพาเลทที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก เป็นพาเลทที่มีน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักในการส่งสินค้า เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องประทับตรา IPPC ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง ไข่แมลง มอด  เป็นวัสดุ Recycle  ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ พาเลทกระดาษมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบ รวมทั้งไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของ พาเลทกระดาษสอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งพาเลทกระดาษยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพาเลทไม้ สามารถปรับรูปแบบตามจุดประสงค์การใช้งานได้สะดวกด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ใช้พาเลทในปัจจุบัน

 

คุณสมบัติพาเลทกระดาษ

1. ผิวเรียบ ผิวของพาเลทกระดาษมีความเรียบและสม่ำเสมอกว่าพาเลทไม้ ทำให้วางสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย 

2. น้ำหนักเบา พาเลทกระดาษมีน้ำหนักเบากว่าพาเลทไม้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการส่งสินค้าทางอากาศ

3. ประกอบง่าย ผลิตตามความต้องการลูกค้า พาเลทกระดาษสามารถปรับแต่ง สอดใส่ โครงสร้างต่างๆให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ทำให้สินค้าปลอดภัยขณะขนย้าย

4. ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%  ซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

5. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการทำลาย

6. ไม่ต้องอาบน้ำยากันแมลง ปราศจากแมลง พาเลทกระดาษไม่จำเป็นต้องรมควันฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำถ้า ใช้พาเลทไม้ในการขนส่งสินค้าไปประเทศต่างๆ

7. ลดต้นทุน ราคาถูกกว่าพาเลทไม้ พาเลทพลาสติกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

   
 
บริษัท ธัชกร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

744 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10150 โทร : 081-547-0515 โทร : 086-411-5795  (truemove H)