บริษัท ธัชกร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

744 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10150

โทร : 087-422-5915

โทร : 086-411-5795

โทรศัพท์ – แฟกซ์  0-2450-6512

Email: thatkon_packaging@hotmail.com


Name
Company
Tel
Fax
Titel
Detail
  


 
บริษัท ธัชกร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

744 ซอยเอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10150 โทร : 081-547-0515 โทร : 086-411-5795  (truemove H)